Interaktyvių užduočių testas

Lietuva ir Europos Sąjunga

Užduotis:

Kuriai ES institucijai kas pusę metų pirmininkauja viena iš ES valstybių?