Kūrybinė užduotis

Lietuva ir Europos Sąjunga

Užduotis:

Pasidomėkite, kaip jūsų gyvenamoji aplinka (miestas/miestelis) susijusi su Europos Sąjunga ir paruoškite pristatymą.

Pirmiausia atsispausdinkite pateiktą planą su klausimais ir atlikite tyrimą. Rekomenduojame pristatymą paįvairinti nuotraukomis. Atlikus tyrimą, naudokitės šia Skaitmenine priemone ir sukurkite pristatymą.

Paslėpti
Darbo planas
Kurti pristatymą