Kūrybinė užduotis

Lietuva ir Europos Sąjunga

Į tuščius langelius prie klausimų suveskite pagal darbo planą surinktą informaciją ir sukurkite pristatymą. Kiekvieną atsakymą formuluokite kaip rišlų tekstą. Reikiamose vietose įkelkite savo darytas nuotraukas, nepamirškite po jomis parašyti pavadinimo (kas vaizduojama toje nuotraukoje).

1. Kuriame mieste/miestelyje gyvenate?

2. Kiek gyventojų gyvena šiame mieste/miestelyje?

3. Pristatykite, kaip įamžintas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą faktas arba pati Europos Sąjunga/Europa jūsų gyvenvietėje.

4. Apibūdinkite, kokie vieši projektai įgyvendinami/įgyvendinti finansuojant Europos Sąjungos struktūriniams fondams.

5. Apibūdinkite, kokie privatūs projektai įgyvendinami/įgyvendinti finansuojant Europos Sąjungos struktūriniams fondams.

6. Pateikite apklaustų žmonių nuomonę apie jūsų mieste/miestelyje įgyvendinamus iš ES struktūrinių fondų finansuojamus objektus. Prie nuomonės nurodykite apklaustojo lytį ir amžių. Į pirmąjį teksto langelį įrašykite klausimus, kuriuos pateikėte apklausiamiems žmonėms.

Pridėti

7. Pateikite savo vertinimą apie jūsų mieste/miestelyje įgyvendinamus projektus, jų naudingumą.

8. Kokia jūsų nuomonė apie ES struktūrinių fondų teikiamą naudą?