Interaktyvių užduočių testas

Valstybių socialinė ir ekonominė galia

Užduotis:

Pažymėkite, kurie iš nurodytų socialinių rodiklių atspindi šalies socialinio išsivystymo lygį.