Interaktyvių užduočių testas

Valstybių socialinė ir ekonominė galia

Užduotis:

Kuris pasakymas teisingai įvardija besivystančių šalių požymius?