Išsivystymo rodikliai

Valstybių socialinė ir ekonominė galia

Išsivysčiusios šalys – tai valstybės, pasiekusios tam tikrą aukštą socialinės ir ekonominės raidos stadiją.
Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos šalis laikoma išsivysčiusia:
• pakankamai stipri ekonomika, gerai išplėtota pramonė;
• aukštas švietimo lygis – beveik visi gyventojai raštingi, nemaža dalis turi aukštąjį išsimokslinimą;
• gera medicininė priežiūra (pakankamas ligoninių, gydytojų skaičius), mažas kūdikių mirtingumas, gana ilga vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė;
• pakankamai brandi visuomenė – žmonės gyvena pagal šiuolaikinio civilizuoto pasaulio taisykles.

Ekonominiai bruožai
Socialiniai bruožai
Grįžti