Interaktyvių užduočių testas

Saugomos teritorijos

Užduotis:

Pažymėkite, kuri saugoma teritorija Lietuvoje buvo įsteigta pirmoji, 1937 m.