Interaktyvių užduočių testas

Gyventojų pasiskirstymas

Užduotis:

Pažymėkite geografines zonas, kuriose yra didelis gyventojų tankumas.