Interaktyvių užduočių testas

Valdymo formos

Užduotis:

Iš laikraščių iškarpose pateiktų monarchų vizitų Lietuvoje atpažinkite pasaulio monarchijas.