Kūrybinė užduotis

Valdymo formos

Užduotis:

Naudodamiesi internetu ar kitais informacijos šaltiniais, surinkite informaciją ir parenkite plakatą apie pasirinktos šalies valdymą.

Informaciją rinkite naudodamiesi darbo plane pateiktais klausimais. Plakate pateikite ne tik tekstinę informaciją, bet iliustracinę medžiagą, sudarykite valdymo struktūros schemą.

Paslėpti
Darbo planas
Kurti pristatymą
Grįžti