Kūrybinė užduotis

Valdymo formos

Naudodamiesi internetu ar kitais informacijos šaltiniais, surinkite informaciją ir parenkite plakatą apie pasirinktos šalies valdymą. Informaciją rinkite naudodamiesi darbo plane pateiktais klausimais. Plakate pateikite ne tik tekstinę informaciją, bet iliustracinę medžiagą, sudarykite valdymo struktūros schemą.

Koks oficialus jūsų pasirinktos valstybės pavadinimas?

Koks jūsų pasirinktos valstybės politinis režimas?

Naudodamiesi interneto šaltiniu (en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index), nurodykite pasirinktos šalies demokratijos indeksą.

Kokia jūsų pasirinktos šalies valdymo forma?

Kokiai institucijai priklauso jūsų pasirinktos šalies valdžia, kas šios institucijos vadovas? Raskite internete institucijos ir vadovo nuotraukų.

Išsiaiškinkite, kaip jūsų pasirinktoje šalyje pasiskirsčiusios šalies valdymo funkcijos. Kokios funkcijos kokiai institucijai priklauso?

Pridėti

Kaip renkama pagrindinė jūsų pasirinktos šalies valdžia? Kas turi teisę rinkti šios šalies valdžią?

Nurodykite pasirinktos šalies teritorinę struktūrą?

Jei tai federacinė valstybė, nurodykite, kokie ir kiek federacinių vienetų sudaro jūsų pasirinktą šalį.

Saugoti Grįžti