Interaktyvių užduočių testas

Miestų funkcijos ir struktūra

Užduotis:

Pažymėkite du teiginius, rodančius miestų struktūrų tyrimų svarbą.