Interaktyvių užduočių testas

Globalinės problemos

Užduotis:

Pažymėkite dėl dykumėjimo kylančias socialines problemas.