Interaktyvių užduočių testas

Globalinės problemos

Užduotis:

Nustatykite, kurioje regionų grupėje dykumėjimo problema aktualiausia.