Interaktyvių užduočių testas

Globalinės problemos

Užduotis:

Palyginkite kartoschemas ir parinkite atsakymus.

Kuriose teritorijose miškų plotai sumažėjo labiausiai? .
Palyginkite Europos regiono miškingumą. Kuriame regione miškų iškirsta mažiausiai? .