Kolonizacija
Kurios nors šalies ar krašto užgrobimas, jos pavertimas kolonija, emigrantų iš metropolijos kūrimasis kolonijoje.
Dekolonizacija
Kolonizacijos panaikinimas.
Urbanizacija
Miestų augimas, miesto gyventojų skaičiaus didėjimas, miestietiško gyvenimo būdo plitimas.
Kultūrų geografija
„Juodosios“ Afrikos kultūros sritis

Kultūrų sritys

Juodosios Afrikos kultūros sričiai priskirtina beveik visa Afrika į pietus nuo Sacharos. Izoliuota dykumų ir vandenynų, ši Afrikos žemyno dalis ilgą laiką buvo nežinoma europiečiams. Šių žemių pažintis su pasauliu pažymėta vietos gyventojų išnaudojimu ir atėjūnų savanaudiškumu. Žmonių išvežimas į vergiją, kolonizacija, besaikis išteklių naudojimas ir kitų kultūrų primetimas trukdė Juodosios Afrikos tautoms perimti išorinio pasaulio laimėjimus. Tik XX a. 6 dešimtmetyje prasidėjo Afrikos dekolonizavimas. Tačiau iki šiol dauguma Afrikos šalių tebėra ekonomiškai atsilikusios. Jose vyrauja primityvioji žemdirbystė, išvešėjusi korupcija, daug kur būdingi pilietiniai vaidai ar net karinė nesantaika. Šioms šalims daug socialinių problemų kelia didelis gyventojų prieaugis ir sparti urbanizacija.