Kultūrų geografija
Lotynų Amerikos kultūros sritis

Kultūrų sritys

Lotynų Amerikos kultūros sritis sutampa su XV a. šioje teritorijoje klestėjusiomis aukštos kultūros indėnų civilizacijomis. XV a. pabaigoje Naująjį pasaulį pradėjo užkariauti išeiviai iš pietų Europos – ispanai ir portugalai. Jie atsivežė savo krašto tradicijas ir gyvenimo būdą. Europiečiai nemažai indėnų išnaikino, o kita dalis per ilgą laiką susimaišė su imigrantais. Lotynų Amerikos visuomenės raidą šimtmečius lydėjo vietos gyventojų ir atvykėlių nesantaika, kultūrų nesutapimas ir kitos priežastys. Lotynų Amerikos šalims būdingas aukštas urbanizacijos lygis. Nemaža dalis didmiesčių gyventojų telkiasi lūšnynuose, kurie kelia daug socialinių problemų. Įvairiose šalyse įgyvendinama nemažai programų, kuriomis mėginama spręsti šių gyventojų problemas.