Tiesioginės užsienio investicijos
Užsienio fizinių ir juridinių asmenų šalyje įsigyjamas ilgalaikis turtas, žemė, pastatai, įrenginiai ar veikiančios įmonės.
Kultūrų geografija
Pietryčių Azijos kultūros sritis

Kultūrų sritys

Pietryčių Azijos kultūros sričiai priklauso Indokinijos pusiasalio bei piečiau esančių salų valstybės. Šio regiono prieskoniai bei kitos gėrybės nuo senų laikų traukė pirklius iš viso pasaulio. Europiečiai šį regioną ir jo gėrybes atrado Didžiųjų geografinių atradimų epochoje. Pietryčių Azija pasižymi tautų įvairove. Dominuoja budizmas, nemažai islamo ir krikščionybės išpažinėjų. Tautų ir religijų, tradicijų ir papročių samplaika suformavo savitą šio regiono kultūrą. Tiesioginės užsienio investicijos ir perimama kitų kraštų patirtis užtikrina šių šalių ekonominį augimą.