Kultūrų geografija
Šiaurės Amerikos kultūros sritis

Kultūrų sritys

Šiaurės Amerikos kultūros sritį sudaro dvi valstybės – JAV ir Kanada. Nuo seno čia gyvenusių indėnų dabar likę vos keli procentai. Indėnus iš jų gyvenamųjų teritorijų išstūmė ir jose įsitvirtino išeiviai iš Europos, kurių palikuonys dabar sudaro apie 80 % gyventojų. Europiečiai atvežė krikščionišką kultūrą ir europines tradicijas. Šiaurės Amerikos gamtos sąlygos palankios žemdirbystei, gausu naudingųjų iškasenų. JAV ir Kanada sudaro vieną ekonominę erdvę. Šių šalių aukštas gyvenimo lygis, išplėtota paslaugų sfera ir kiti verslai. Nuo XX a. pradžios daug dešimtmečių Jungtinės Valstijos pagaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų visumine verte buvo akivaizdi lyderė pasaulyje. Dabar vis didesnę konkurenciją šiai supervalstybei gamybos sektoriuje sudaro sparčiai augančios Azijos šalys.