Kultūrų geografija
Europos kultūros sritis

Kultūrų sritys

Europos kultūros šaknys glūdi pietinėje dalyje. Europos kultūros pagrindą suformavo graikų mokslas, romėnų teisė, krikščionių religija. Nuo seno Europoje sparčiai augo miestai, plėtojosi žemdirbystė, vyko intensyvi prekyba. Šimtmečius trukusi sparti Europos valstybių raida suformavo margą Europos kultūros mozaiką. Nedidelėje Europoje yra per keturiasdešimt valstybių, vartojamos dešimtys skirtingų kalbų, išpažįstamos įvairios religijos. Europa – vienas stipriausios ekonomikos regionų pasaulyje, todėl aukštas gyvenimo lygis dabar yra išskirtinis europinės kultūros bruožas. Europos valstybes vienija aukšti demokratijos standartai, šalys vienijasi kartu spręsti ekonomines ir socialines problemas, daug dėmesio skiriama kultūriniam savitumui išsaugoti.