Sąvokos

Gyventojų pasiskirstymas

Demografinis sprogimas – spartus gyventojų gausėjimas XX a. antroje pusėje.

Gyventojų tankumas – rodo, koks gyventojų skaičius vidutiniškai tenka kurios nors teritorijos ploto vienetui – km².

Musoninis klimato tipas – klimatas, kuris pasižymi sausa žiema ir labai lietinga vasara. Paplitęs srityse, kuriose vyrauja musonai.

Urbanistinės teritorijos – teritorijos, kuriose paplitę miestai.

Viduržemio klimato tipas – klimatas, kuriam būdinga karšta ir sausa vasara bei vėsi ir lietinga žiema.