Interaktyvių užduočių testas

Nuo ištakų iki žiočių

Užduotis:

Pažymėkite žemupiui apibūdinti tinkamus teiginius.