Interaktyvių užduočių testas

Žemėdreba

Užduotis:

Nurodykite, kurioje atkarpoje cunamio bangos greitis didžiausias.