Interaktyvių užduočių testas

Žemėdreba

Užduotis:

Pažymėkite, kurioje seismogramos atkarpoje vaizduojamos paviršinės bangos?