Dūlėjimas
Uolienų irimas ir cheminis kitimas Žemės paviršiuje dėl temperatūros svyravimo, veikiant atmosferai, vandeniui, gyviesiems organizmams.
Akumuliacija
Nuosėdų ar sąnašų kaupimasis sausumoje arba vandens telkinių dugne.
Denudacija
Dūlėsių pernešimas bei suklostymas žemesnėse vietose.
Išoriniai Žemės paviršių keičiantys procesai
Temos aprašymas

Išoriniai procesai nepaliaujamai veikia mūsų planetos reljefą. Jie pasireiškia žemės plutos dūlėjimu, dūlėjimo dalelių pernešimu ir sankaupa (akumuliacija). Išoriniai veiksniai per ilgą laiką, nepriklausomai nuo geografinės padėties, gamtos sąlygų, išlygina reljefą. Šis procesas vadinamas denudacija. Jos ilgalaikiai padariniai – kalvotos aukštumos, lygumos, kurias dengia nuosėdinės uolienos.

Dūlėjimas
Dūlėsių gravitacinis judėjimas
Tekančio vandens darbas
Vėjo darbas
Karstiniai procesai
Ledyno veikla
Bangų veikla
Sąvokos