Humusas
Derlingas viršutinis dirvožemio sluoksnis, kurį sudaro augalinės ir gyvūninės kilmės medžiagos.
Druskėjimas
Tai vandenyje tirpių druskų susikaupimas dirvožemyje.
Klimatas

Lietuvos dirvožemiai

Dirvožemį nuolat veikia įvairūs klimato veiksniai. Šiltesnis ir drėgnesnis klimatas spartina dirvodarą, o sausesnis ir šaltesnis – atvirkščiai, lėtina. Nuo klimato veiksnių priklauso dirvožemio susiformavimo laikas ir humuso kiekis dirvožemyje. Nuo temperatūros priklauso dirvožemio organizmų gausa bei veikla, drėgmės garavimo intensyvumas. Nuo kritulių priklauso dirvožemio drėgmės rėžimas, paviršinio sluoksnio nuplovimas, humuso išplovimas, druskėjimas. Lietuvoje svarbiausias klimato veiksnys yra krituliai. Susigėręs į dirvą vanduo maistingąsias dirvožemio medžiagas nuneša iš paviršinių sluoksnių į gilesnius.