Kūrybinė užduotis

Geografijos samprata, raida ir geoinformacija

Užduotis

Naudodamiesi įvairiais geografinės informacijos šaltiniais, sudarykite šiuolaikinės ekspedicinės kelionės maršrutą. Pasirinkite regioną ir, priklausomai nuo jo, pasirinkite kelionės tikslus, atitinkamą įrangą. Pažymėkite regioną kontūriniame žemėlapyje, aprašykite ekspedicijos organizavimo ir eigos ypatumus.

Paslėpti

Kuriame pasaulio regione organizuojama ekspedicija?

Koks šio regiono pasirinkimo motyvas?

Koks yra šios ekspedicijos tikslas(-ai)?

Kokia ekspedicijos trukmė?

Kokia transporto priemone(-ėmis) keliaujama?

Kodėl pasirinktas būtent toks keliavimo būdas?

Kokia šiai ekspedicijai reikalinga būtinoji šiuolaikinė įranga?

Koks kelionės maršrutas?

Kiek žmonių dalyvauja ekspedicijoje?

Kokios ekspedicijos dalyvių pareigos?

Su kokiais sunkumais teks susidurti šios ekspedicijos dalyviams?

Per kokius gamtos objektus driekiasi pasirinktas maršrutas?

Kokia galima šios ekspedicijos nauda valstybei arba kompanijai, kuri finansavo visas išlaidas?

Kokia galima ekspedicijos viešinimo kampanija iki išvykimo, per ją, baigus kelionę?

Saugoti