Pasaulio regionų geografija
Regionas
Didelis savitas teritorinis vienetas, turintis tam tikrus jam būdingus bruožus.
Jungtinės Tautos
Tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 193 nepriklausomos valstybės. Organizacijos tikslas – siekti išsaugoti tarptautinę taiką ir saugumą, siekti tarptautinio bendradarbiavimo sprendžiant ekonomines, socialines, kultūrines bei humanitarines problemas, ugdant ir skatinant pagarbą žmogaus teisėms bei laisvėms.
Pasaulio bankas
Tarptautinė finansinė organizacija, kurios tikslas – suteikti paskolas besivystančioms šalims.
Pasaulio regionai

Pasaulio regionų geografija

Pasaulis į regionus skirstomas dėl tam tikrų teritorijų socialinių ir gamtinių skirtumų.
Pagrindiniai veiksniai, lemiantys regionų skirstymą:
  •  Istorinė raida
  •  Ekonominis išsivystymas
  •  Gamtinės aplinkos išskirtinumas
  •  Vyraujanti religija
  •  Vyraujanti tauta arba grupė giminingų tautų
  •  Vyraujanti kalba arba ta pati kalbų grupė


Regionų skirstymas yra labai nevienodas. Juos skirtingai pateikia Jungtinės Tautos, Pasaulio bankas, įvairios tarptautinės ekonominės organizacijos, o ir pačios ribos nuolat tikslinamos. Pagrindiniai nesutarimai kyla dėl požiūrio, kuriuo remiantis reikia išskirti regioną. Vienur vadovaujamasi gamtiniu regiono išskirtinumu, kitur socialiniu – ekonominiu. Daugelis regiono išskyrimą lemiančių veiksnių taip pat aiškiai neapibrėžti (skirtinga teritorijos istorinė raida, ryškaus gamtinės aplinkos išskirtinumo ribų nebuvimas ir t.t.). Kinta ir patys veiksniai, pavyzdžiui, vyraujanti tauta, ekonominis išsivystymas.

Vidurio Azija
Pietų Azija
Pietryčių Azija
Rytų Azija
Šiaurės Afrika
Užsaharės Afrika
Vidurio Amerika
Pietų Amerika
Europa
Šiaurės Amerika
Rusija
Australija ir Okeanija
Pietvakarių Azija
Pietų Afrika
Grįžti