Kultūrų geografija
Sąvokos

Kultūrų geografija

Arkanai – islamo religijos penki svarbiausi reikalavimai maldininkams.

Civilizacija – visuomenės raidos etapas, kuriam būdingas valstybinių ir kitų organizacijų bei institucijų formavimasis, išrandamas raštas.

Dekolonizacija – kolonizacijos panaikinimas.

Kolonizacija – kurios nors šalies ar krašto užgrobimas, jos pavertimas kolonija, emigrantų iš metropolijos kūrimasis kolonijoje.

Kultūra – tai dvasinių ir materialinių vertybių visuma.

Kultūros sritis – daug bendrų kultūros bruožų turintis regionas.

Natūrinis ūkis – vyrauja žemės ūkio produktų gamyba, skirta ne parduoti, bet patiems gamintojams vartoti.

Prekinis žemės ūkis – ūkis, kurio didžioji dalis produkcijos skirta parduoti.

Religija – tai tikėjimas antgamtinėmis jėgomis, šventumu, dieviškumu, taip pat su tuo susijusi veikla ir institucijos.

Tauta – istoriškai susiformavusi ir tam tikroje teritorijoje gyvenanti žmonių grupė, turinti bendrą kilmę, bendrą kalbą, istoriją, papročius.

Tiesioginės užsienio investicijos – užsienio fizinių ir juridinių asmenų šalyje įsigyjamas ilgalaikis turtas, žemė, pastatai, įrenginiai ar veikiančios įmonės.

Urbanizacija – miestų augimas, miesto gyventojų skaičiaus didėjimas, miestietiško gyvenimo būdo plitimas.

Grįžti