Sąvokos

Geografijos samprata, raida ir geoinformacija

Atlasas – geografinis žemėlapių rinkinys su iliustracijomis ir paaiškinimais.

Dantiraštis – rašto sistemų grupė, nuo kitų senovės Artimuosiuose rytuose naudotų rašto sistemų skyrėsi pirmiausia danties formos ženklais bei horizontaliais ir vertikaliais brūkšneliais.

Didieji geografiniai atradimai – svarbiausi XV a. vidurio ir XVI a. vidurio Europos keliautojų geografiniai atradimai: Amerikos atradimas, jūrų kelio į Indiją aplink Afriką atradimas ir pirmoji kelionė aplink pasaulį.

Didysis šilko kelias – kelių sistema, kuria buvo gabenamos prekės iš Kinijos į vakarų kraštus.

Fenologiniai reiškiniai – kasmet pasikartojantys gamtiniai reiškiniai, pavyzdžiui, gelstantys medžių lapai, paukščių ar kitų gyvūnų migracijos.

Heliocentrizmas – Saulės sistemos astronomijoje sandaros teorija, pagal kurią planetos skrieja aplink Saulę.

Kosmogoninis – antgamtinis, mitinis arba religinis aiškinimas, apibūdinantis žmonijos, Žemės, gyvybės ir Visatos pradžią.

Musonas – sezoninis vėjas, žiemą pučiantis nuo sausumos į vandenyną, o vasarą – nuo vandenyno į žemyną.

Oikumena – apgyvendinta, pažįstama pasaulio dalis.

Petroglifai – uolų, akmenų ar olų paviršiuje išraižyti paveikslėliai.

Portulanai – žemėlapiai, kuriais Viduramžiais naudojosi Europos jūrininkai.

Scholastika – viduramžių krikščioniškosios filosofijos kryptis, kurios pagrindą sudarė religinės dogmos, pagrįstos bažnyčios autoritetų pasisakymais, teiginiais ar nuomone kaip svarbiausiu tiesos kriterijumi.

Seismografas – prietaisas, registruojantis seisminių bangų virpesius Žemės paviršiuje.

Vedos – sakralinė arijų genčių literatūra, kurią sudaro keturi himnų, giesmių ir ritualo formulių rinkiniai bei jų komentarai.

Grįžti