Kūrybinė užduotis

Pasaulinis vandenynas

Užduotis

Naudodamiesi įvairiais geografinės informacijos šaltiniais, sukurkite kuo tikslesnį bei logiškesnį Šiaurės Atlanto vandenyno ekologinių problemų žemėlapį, atlikite kitas užduotis.

Paslėpti
Užduotis:

Internete ir kituose informacijos šaltiniuose raskite informacijos apie Šiaurės Atlante ir jo pakrantėse įvykusias ekologines katastrofas, užfiksuotus didžiulius taršos šaltinius, pavojingų atliekų laidojimo atvejus, kitus galimus vandenyno taršos šaltinius. Rastą informaciją pažymėkite žemėlapyje naudodami legendoje pateiktus ženklus. Žemėlapyje pažymėtus atvejus įvardykite ir trumpai aprašykite teksto laukeliuose, esančiuose po žemėlapiu.

Tanklaivių avarijos
Laivų avarijos
Naftos išsiliejimas gavybos vietose
Pavojingų atliekų laidojimo vietos
Upės teršėjos
Pramoniniai rajonai

Grįžti