Gyvūnija

Geografinės zonos (Biomai)

Kadaise stepėse ganėsi daugybė laukinių kanopinių gyvūnų, tačiau mūsų laikais iš žinduolių gausu tik graužikų. JAV ir Kanados stepėse kitados ganėsi milijonai bizonų, dabar jų aptinkama tik nuošaliose vietose, rezervatuose ir nacionaliniuose parkuose. Kai kuriose sausųjų stepių vietose (pvz., Pakaspijo žemumoje) nemažai gana didelių antilopių saigų. Daug įvairių rūšių starų, smiltpelių, žiurkėnų ir jais mintančių smulkiųjų plėšrūnų – lapių ir šeškų.

Grįžti