Klimato tipas
Biomai sausumos paviršiuje išplitę pagal platumos zoniškumą – dėsningai keičia vienas kitą nuo pusiaujo ašigalių kryptimi, kintant klimato juostoms. Kai kurias klimato juostas atitinka tik vienas tam tikras biomas (pvz., tundra subarktinėje juostoje, drėgnieji atogrąžų miškai pusiaujo juostoje). Jeigu juostoje klimatas įvairus, driekiasi kelios geografinės zonos. Daugiausia skirtingų biomų vidutinių platumų klimato juostoje.
Geografinės zonos (biomai)

Geografinės zonos (Biomai)

Geografinė zona, arba biomas, yra didelė Žemės teritorija, kuriai būdinga tam tikra augalija ir tam tikras klimato tipas. Biomu galima laikyti didžiulę ekosistemą, apimančią panašius kraštovaizdžius labai dideliame sausumos plote. Pagrindiniai biomų skyrimo kriterijai – klimato tipas ir augalijos pobūdis. Dažniausiai skiriami devyni pagrindiniai biomai. Pagrindinių biomų paribiuose yra tarpinių biomų (pereinamosios geografinės zonos).

Grįžti