Lietuvos žemės gelmės ir ištekliai
Lietuvos žemės gelmės ir ištekliai
Temos aprašymas

Mokomajame objekte pateikiamas geologinių sluoksnių ryšys su naudingųjų iškasenų telkinių išsidėstymu Lietuvoje. Supažindinama su gamtos ištekliais Lietuvoje ir jų eksploatavimo galimybėmis bei grėsmėmis. Naudodamiesi ArcGIS platforma, sukursite artimiausios aplinkos naudingųjų iškasenų žemėlapį, aprašysite jų panaudojimą.

Paslėpti
Lietuvos žemės gelmių sandara
Naudingosios iškasenos
Sąvokos