Kūrybinė užduotis

Gyventojų tankumo veiksniai

Užduotis:

Pasirinktos šalies žemėlapyje mėlyna spalva pažymėkite tankiausiai gyvenamas teritorijas.

Toliau