Kūrybinė užduotis

Globalinės problemos

Užduotis:

Pasirinkite vieną globalinę problemą ir parenkite straipsnį, pranešimą, plakatą ar kt. Informacija turi būti pateikta su vaizdine medžiaga ir atsakyti į šiuos klausimus:

1. Problemos aprašymas.
2. Kodėl ši problema yra globalinė.
3. Globalinės problemos priežastys.
4. Pasiūlikite kelis galimus sprendimus šiai problemai spręsti.

Atlikdami užduotį galite pasinaudoti šiais ArcGIS online esančiais žemėlapių sluoksniais arba kita informacija.

Paslėpti
Žemėlapių sluoksniai ArcGis sistemoje:

Globalinių problemų žemėlapyje pateikti pagrindinių demografinių, socialinių, ekonominių pasaulio problemų duomenų sluoksniai pagal valstybes. Pasirinkite vieną ar kelis duomenų sluoksnius ir naudodamiesi žemėlapio paieškos, navigacijos įrankiais, įvertinkite pasirinkto rodiklio pokyčius nuo 1990 iki 2010 metų, įvertinkite regioninius skirtumus.

• Gyventojų skaičius valstybėse.
• Gyventojų migracija ir jos pokyčiai.
• Miškingumas – miškų užimamas plotas % nuo bendro valstybės ploto ir jo pokyčiai.
• Ariama žemė – ariamos žemės užimamas plotas % nuo bendro valstybės ploto ir jo pokyčiai.
• Pasėlių plotas – pasėlių užimamas plotas % nuo bendro valstybės ploto ir jo pokyčiai.
• Trąšų naudojimas – trąšų sunaudojimas kg / 1 ha ariamos žemės ir jo pokyčiai.
• Galvijų skaičius mln. Vienetų.
• CO2 emisijos – anglies dvideginio išmetimai į atmosferą tūkst. tonų ir jų pokyčiai.
• Elektros energijos sunaudojimas – elektros energijos sunaudojimas kWh, tenkantis 1 gyventojui per metus ir čio rodiklio pokyčiai.
• Nevisavertė mityba – žmonių dalis % nuo bendro valstybės gyventojų skaičiaus, kuriems trūksta maisto.
• ŽIV paplitimas – žmonių nešiojančių žmogaus imunodeficito virusą skaičius % nuo bendro gyventojų skaičiaus ir šio rodiklio pokyčiai.
• Užduotį nusiųskite mokytojui el. paštu.

Pastaba: http://bit.ly/16otpdc pateikiama ArcGIS Online naudojimo instrukcija

Paslėpti
Įkelti nuotrauką Pridėti
Pridėti tekstą
Pasirinkti lapo formatą

tekstas

Saugoti Grįžti