Kas yra globalizacija?

Globalizacijos sritys

Globalizacija – visuotinė politinė, ekonominė ir kultūrinė integracija bei unifikacija. Šiam procesui galima skirti bet kurį pokytį, vykstantį socialinėje plotmėje ir pasireiškiantį pasaulio mastu. Globalizacijos terminas yra palyginti naujas, bet pats procesas daug senesnis. Pirmaisiais žingsniais globalizacijos link galima laikyti didžiųjų imperijų kūrimąsi, senuosius prekybos kelius. Visą pasaulį apimanti globalizacija susijusi su Didžiaisiais geografiniais atradimais, kai prasidėjo europiečių ekspansija po visą pasaulį. Integracija ypač sustiprėjo po pramonės perversmo, kai pradėjo formuotis pasaulio rinka. Šiuolaikinė globalizacija iš esmės skiriasi nuo ankstesnės, nes dabar integracija ir unifikacija apima beveik visą žmoniją, beveik visas gyvenimo sritis ir labai sparčiai stiprėja.

Unifikacija
Vienodinimas; darymas, kad kurie nors dalykai būtų vienos normos, vieno standarto, vieno pavidalo.
Geografas Vidmantas Daugirdas kalba apie globalizacijos sritis
Geografas Vidmantas Daugirdas kalba apie globalizacijos sritis
Grįžti