Kūrybinė užduotis. Žemės drebėjimo pristatymas

Žemėdreba

Užduotis:

Naudodamiesi internetu ir kitais geografinės informacijos šaltiniais bei pateiktais klausimais, parenkite dviejų pasirinktų žemės drebėjimų pristatymą. Pristatymą iliustruokite internete rastomis nuotraukomis. Parengtą darbą išsiųskite mokytojui.

Paslėpti

1. Pasirinkto žemės drebėjimo pavadinimas.

2. Nurodykite žemės drebėjimo geografinę padėtį ir datą, kada jis įvyko.

3. Dėl kokių priežasčių įvyko šis žemės drebėjimas?

4. Kokias valstybes ar jų teritorijas paveikė šis žemės drebėjimas?

5. Ar šis žemės drebėjimas sukėlė cunamį? Jei taip, atsakykite į tarpinius klausimus (5.1, 5.2...).

5.1. Kokiu atstumu nuo pakrantės įvyko žemės drebėjimas?

5.2. Kurių valstybių pakrantes paveikė kilęs cunamis? Kurioms valstybės padaryta didžiausia žala?

5.3. Ar spėta perspėti gyventojus apie artėjantį cunamį? Kodėl?

6. Kokio mąsto sugriovimus sukėlė šis žemės drebėjimas? Paaiškinkite, kodėl.

7. Koks žuvusiųjų/sužeistųjų skaičius? Paaiškinkite, kodėl.

8. Kokią finansinę žalą padarė šis žemės drebėjimas?

9. Pasirinkto žemės drebėjimo pavadinimas.

10. Nurodykite žemės drebėjimo geografinę padėtį ir datą, kada jis įvyko.

11. Dėl kokių priežasčių įvyko šis žemės drebėjimas?

12. Kokias valstybes ar jų teritorijas paveikė šis žemės drebėjimas?

13. Ar šis žemės drebėjimas sukėlė cunamį? Jei taip, atsakykite į tarpinius klausimus (5.1, 5.2...).

13.1. Kokiu atstumu nuo pakrantės įvyko žemės drebėjimas?

13.2. Kurių valstybių pakrantes paveikė kilęs cunamis? Kurioms valstybės padaryta didžiausia žala?

13.3. Ar spėta perspėti gyventojus apie artėjantį cunamį? Kodėl?

14. Kokio mąsto sugriovimus sukėlė šis žemės drebėjimas? Paaiškinkite, kodėl.

15. Koks žuvusiųjų/sužeistųjų skaičius? Paaiškinkite, kodėl.

16. Kokią finansinę žalą padarė šis žemės drebėjimas?

17. Palyginkite šiuos žemės drebėjimus ir parašykite savo išvadas.