Kūrybinė užduotis

Geografinės zonos (Biomai)

Užduotis

Į jus, kaip kraštovaizdžio projektavimo specialistą, pagalbos kreipiasi kuriamo zoologijos sodo projektuotojai. Jie prašo numatytose zoologijos sodo vietose pagal temperatūros ir drėgmės režimą parinkti atitinkamą gyvūniją ir būdingą augaliją. Parenkite projektą, iliustruokite jį internete surastomis nuotraukomis.

Paslėpti

Zoologijos sodo teritorija suskirstyta į devynis skirtingus gyvūnų laikymo arealus. Atsižvelkite į klimato sąlygas ir kiekvienam gyvūnų laikymo arealui parinkite klimato sąlygas atinkančią geografinę zoną. Prie gyvūnų laikymo arealo parašykite geografinės zonos pavadinimą.

1 arealas
Teritorijos pavadinimas
Klimato sąlygos
Gyvūnai
Augalai
Gyvūnų prisitaikymas
2 arealas
Teritorijos pavadinimas
Klimato sąlygos
Gyvūnai
Augalai
Gyvūnų prisitaikymas
3 arealas
Teritorijos pavadinimas
Klimato sąlygos
Gyvūnai
Augalai
Gyvūnų prisitaikymas
4 arealas
Teritorijos pavadinimas
Klimato sąlygos
Gyvūnai
Augalai
Gyvūnų prisitaikymas
5 arealas
Teritorijos pavadinimas
Klimato sąlygos
Gyvūnai
Augalai
Gyvūnų prisitaikymas
6 arealas
Teritorijos pavadinimas
Klimato sąlygos
Gyvūnai
Augalai
Gyvūnų prisitaikymas
7 arealas
Teritorijos pavadinimas
Klimato sąlygos
Gyvūnai
Augalai
Gyvūnų prisitaikymas
8 arealas
Teritorijos pavadinimas
Klimato sąlygos
Gyvūnai
Augalai
Gyvūnų prisitaikymas
9 arealas
Teritorijos pavadinimas
Klimato sąlygos
Gyvūnai
Augalai
Gyvūnų prisitaikymas
Tęsti Grįžti