Mazgai
SI sistemai nepriklausantis greičio matavimo vienetas, lygus vienai jūrmylei per valandą arba 0,514 m/s.
Boforto skalė
airių mokslininko F. Boforto sukurta vėjo intensyvumo nustatymo skalė, kurią sudaro 12 balų.
Heliografas

Orų stebėjimas ir sinoptinė prognozė

Heliografas – saulės šviesos kiekį dienos metu fiksuojantis prietaisas, sudarytas iš saulės šviesą koncentruojančio stiklinio rutulio ir popierinės juostelės, kurioje išdeginama žyma.

Atgal