Sąvokos

Orų stebėjimas ir sinoptinė prognozė

 

Anemometras – prietaisas, skirtas vėjo greičiui matuoti.

Atmosferos slėgis – slėgis, kuriuo atmosfera slegia žemiau esančius oro sluoksnius ir Žemės paviršių.

Atogrąžų ciklonas – vandenyne ties atogrąžomis (23° 30ʹ) susiformuojantis žemas slėgis. Atogrąžų ciklonui pasiekus pakrantę, kyla stiprus vėjas, iškrinta labai daug kritulių, gali būti katastrofinių padarinių.

Barografas – prietaisas, užrašantis atmosferos slėgio pokytį.

Barometras – prietaisas, skirtas atmosferos slėgiui matuoti.

Boforto skalė – airių mokslininko F. Boforto sukurta vėjo intensyvumo nustatymo skalė, kurią sudaro 12 balų.

Boforto balai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vėjo greitis, m/s 0–0,2 0,3–1,5 1,6–3,3 3,4–5,4 5,5–7,9 8,0–10,7 10,8–13,8 13,9–17,1 17,2–20,7 20,8–24,4 24,5–28,4 28,5–32,6 32,7–40,8

Celsijaus skalė – švedų mokslininko A. Celsijaus sukurta temperatūros matavimo skalė ir matavimo vienetas. A. Celsijaus sukurtas termometras buvo padalintas į 100 dalių, kur vandens užšalimo temperatūra 0°, o virimo 100°.

El ninjo (isp. El Nino – „berniukas“ arba „vaikas“) – neįprastas Ramiojo vandenyno pusiaujo zonos srovių pasikeitimas.

Farenheito skalė – vokiečių mokslininko D. Farenheito sukurta temperatūros matavimo skalė ir matavimo vienetas. D. Farenheito sudarytoje skalėje 0° atitinka vandens ir druskos mišinio užšalimo temperatūrą, o 100 – vidutinę žmogaus kūno temperatūrą. Norint apskaičiuoti Farenheito laipsnius, reikia naudoti formulę: °F = (°C × 1,8) + 32

Heliografas – prietaisas, skirtas Saulės šviesos kiekiui dienos metu fiksuoti.

Higrometras – prietaisas, skirtas oro drėgnumui matuoti.

Kritulmatis – prietaisas, skirtas kritulių kiekiui matuoti.

Mazgai – SI sistemai nepriklausantis greičio matavimo vienetas, lygus vienai jūrmylei per valandą arba 0,514 m/s.

Meteorologija – mokslas apie Žemės atmosferą, jos sandarą, joje vykstančius fizinius procesus (oro įšilimą, atšalimą, rūko ir debesų atsiradimą, kritulius, oro judėjimą ir kt.).

Meteorologinis balionas – balionas, 30–45 km aukštyje fiksuojantis atmosferos slėgį, temperatūrą, drėgnumą ir vėjo greitį ir surinktus duomenis radio ryšiu perduodantis į meteorologijos stotyje esantį radarą.

Meteoroliginiai plūdurai – vandenyne esantis plūduras, kuris fiksuojantis oro ir vandens temperatūrą, vėjo greitį, slėgį ir kitus meteorologinius parametrus.

Meteorologijos tarnyba – institucija, kurioje apdorojami, sisteminami ir analizuojami duomenys, gauti iš meteorologijos stočių ar kitų matavimo prietaisų. Tarnyboje dirbantys sinoptikai sudaro sinoptines prognozes.

Orų radaras – prietaisas, fiksuojantis kritulius dideliu atstumu (100–250 km).

Sinoptinė prognozė – moksliškas būsimų orų numatymas. Prognozės sudaromos atsižvelgiant į sinoptiniuose žemėlapiuose sužymėtų atmosferos darinių − ciklonų, anticiklonų, oro masių ir jas skiriančių atmosferos frontų − judėjimą ir evoliuciją.

Sinoptikas – meteorologas, sudarantis sinoptines prognozes.

Sinoptinis žemėlapis – žemėlapis, skirtas orams prognozuoti.

Termometras – prietaisas, skirtas temperatūrai matuoti.

Uragano akis – atogrąžų ciklono viduryje susidarusi nedidelio skersmens žemo slėgio zona, kurioje ramu ir giedra.

Vėtrungė – vėjo kryptį rodantis prietaisas, kurį sudaro stiebas ir vėjui pasipriešinimą sukeliantis prietaisas, kurio sunkesnioji dalis rodo vėjo kryptį.

Grįžti